Erev Shabbat Pre-Neg

September 6, 2024    
6:45 pm - 7:15 pm